top of page

Agilityn alkeiskurssin hallittavuustesti

Agilityn alkeiskurssin hallittavuustesti

KooKoo99 järjestää hallittavuustestin kaikille agilityn alkeiskurssille haluaville koirakoille. Testin hyväksytysti läpäisevistä koirakoista valitaan osallistujat seuraavalla alkeiskurssille. Koko testin ajan kiinnitetään erityisesti huomiota koiran ja ohjaajan väliseen suhteeseen ja koiran yhteistyöhalukkuuteen sekä koiran motivointiin ja palkkaukseen.

Alkeiskurssille osallistuvan koiran tulee olla vähintään 1- vuotias.

Arvioinnissa otetaan huomioon koiran ikä ja mahdolliset rotuominaisuudet. Koiraa ja toisia koirakoita tulee testin aikana kohdella kunnioittavasti ja antaa toisillekin koirakoille ”työrauha”.

Testin aikana ohjaaja saa käyttää erilaisia käskyjä, makupaloja, leluja ja muita koiraa motivoivia ja palkkaavia keinoja.

 

Pyreneittenpaimenkoira
Villakoira

Koirakon on selviydyttävä hyväksytysti kaikista seuraavista osioista päästäkseen alkeiskurssille:

1. Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin

Kouluttaja tulee koiran luo jutellen ohjaajalle. Koira saa haistella kouluttajaa, jonka jälkeen kouluttaja koskee koiraan. Koira ei saa yrittää purra kouluttajaa tai haukkua vihaisesti. Lievä arkuus ei haittaa, kunhan koira ei ole aggressiivinen. Aran koiran ohjaaja voi omasta pyynnöstään tulla kouluttajan luo, eikä päin vastoin.

2. Paikallaan olo ja luoksetulo

Koirat ovat ohjaajineen väljässä rivissä. Suoritusvuorossa oleva ohjaaja jättää koiransa vapaavalintaisessa asennossa paikalleen (remmin saa halutessaan jättää) ja poistuu n. 10 metrin päähän koirasta. Koiran on pysyttävä paikallaan n. 10 sekuntia. Paikallaan oloa saa vahvistaa toistuvin käskyin suorituksen ajan. Ohjaaja kutsuu koiran luvan saatuaan luokseen. Koiran tulisi juosta suoraan ohjaajan luokse ja antaa ottaa itsensä kiinni. Koiraa ei tarvitse kutsua sivulle tms. vaan luoksetulon voi päättää yhteiseen leikkiin, jonka jälkeen koira kytketään kiinni. Ohjaaja saa käyttää houkuttimena leluja, namia yms. tai juosta ns. koiraa karkuun luoksetulon vahvistamiseksi.

3. Pujottelu tai kuja (koirat kytkettynä)

3.a) Koirakot asettuvat väljään riviin. Kukin koirakko pujottelee vuorollaan rivin läpi. Pujottelevan koiran tulisi kulkea remmi löysällä ja pitää kontakti ohjaajaan. Toisinsanoin ohittaa muut koirat sen kummemmin niitä huomioimatta.

3.b) Ohjaaja kulkee koiransa kanssa muiden koirien muodostamasta kujasta. Koiran tulisi kulkea löysässä taluttimessa eikä se saa haukkua tai vetää toisten koirien luo.

Tarkoitus on, että koiran huomio on ohjaajassa eikä pujoteltavissa tai sivulla olevissa muissa koirissa. Paikallaan olevien koirien tulisi myös pitää kontakti ohjaajaan ja antaa suorittavan koiran ohittaa häiriöttä.

bottom of page